KONTAKTSKJEMA
Fyll ut nedenforstående skjema for å bli kontaktet eller for å gi kommentarer:

Navn:

E-post adresse:

Adresse:

Tlf:

Ta kontakt vedrørende følgende fagområder: (sett kryss)

UTREDNING OG PLANLEGGING:

BYGGESAKER:

Plan - utredning Prosjektering
Konsekvens utredning Søknad om godkjennelse
Kvalitetssystemer Kontrollplaner
Regulering    
Tomtedeling    

Annet fagområde eller kommentarer: