I. GRUNNUTDANNELSE:
Arkitektavdelingen NTH, eksamen 1963
Kommunaldepartementes 10 ukers etterutdanningsprogram for by- og regionplanleggere 1968 - 69. ( Hertil en rekke kurs, seminarer, konferanser og studieturer).
 II. ANSETTELSESFORHOLD:
1964-67: Arkitekt hos Sophus Hougen og T.G. Solheim, Oslo. Prosjektering av: Velferdsbygg på Gaustad sykestue, Kombinert bolig og foretningsbygg i 10 etasjer i Bjerregårdsgate. Deltakelse i prosjektering av flere industribygg, ombygging av sykehus og barnehjem.
1967-69: Reguleringsarkitekt i Sandnes kommune, byplankontor.
1969: Byggefeltutvikler i Block Watne.
1970-75: Overarkitekt i Sandnes kommune.
1975-79: Prosjektleder for Vatnefjellprosjektet, Sandnes-Stavanger
1979-98 Byplansjef i Stavanger kommune


III. EGEN PRAKSIS 1965- 99
PROSJEKT

OPPGAVER

Eneboliger: Prosjekterende Søker Samordnende Kontrollerende
Thorsen, Strand * *    
Gilje, Karmøy * * *  
M.Reve, Klepp * * *  
Sandved, Time * * *  
Bjørn Borsheim, Klepp * * *  
Jens Borsheim, Klepp * *    
Skas, Klepp * *    
Njå, Time * *    
Sande, Sola *      
Frette, Sandnes * * *  
Håheim, Sandnes * * *  
Mjølne, Sandnes * *    
Eget hus, Sandnes * * *(1)  
P.F. Borsheim, Asker   *   *
Påbygg, ombygging,
reabilitering:
       
Bolig, Antbakka, Klepp * *    
Bolig, Steinar Borsheim, Klepp * *    
Bolig, Sigve Borsheim, Sandnes * *    
Bolig, Skolegt. 2B, Trondheim * *    
Skagen 7, Stavanger * *   *
Andre prosjekter:        
Bore samfundshus, Klepp * * *  
Undheim samfundshus, Time * *    
Industribygg, Rauma kommune *      
Lundetun felleshus, Sandnes * * *  

Oversikten satt opp 31.12.1999

(1) For eget hus også ansvarlig for utførelsen.